Boden 56:43

Boden 56:43

Fastigheten består av en skola belägen mittemot populära äventyrsbadet Nordpolen i Boden.

I dagsläget är det friskoleverksamhet i lokalerna som totalt består av 3 775 kvm.