Fastighetsmästaren Supply AB har anställt Ulf Svennemyr som chef för Affärsstöd och som vice VD i bolaget

Ulf kommer närmast från konsultbolaget SWECO i Kiruna där han har arbetat som projektledare och uppdragsledare inom KMA och byggarbetsmiljösamordning. Ulf har också tidigare erfarenhet som personalchef från entreprenörsbranschen.  Ulf kommer att vara en viktig stödfunktion inom Affärsstöd och utveckla Fastighetsmästaren Supply AB och övriga bolag inom koncernen. Ansvarsområden är ledningssystemet VEPLA, HR, KMA, Intern/Extern kommunikation och styrelsearbete. Andra fokusområden kommer att vara projektledning och projektstyrning.

 

Ulf är akademiker och har en samhälls- och beteendevetenskaplig utbildning från Umeå Universitet.

 

Ulf tillträder tjänsten i maj 2021.