Fastighetsmästaren utökar i Dalarna

Fastighetsmästaren utökar sin verksamhet och sitt fastighetsbestånd i Dalarna. Förvärvar 107 lägenheter från Dalecarlia Fastighets AB och fördjupar samarbetet med HSB.

PRESSMEDDELANDE 141201

Dalecarlia Fastighets AB säljer 107 lägenheter i Borlänge till Fastighetsmästaren AB, samtidigt ges HSB medlemmarna förtur till ytterligare 300 nya hyreslägenheter i Borlänge och Avesta.

Under ett års tid har diskussioner förts mellan HSB Dalarna och Fastighetsmästaren AB, nu ser vi resultatet av detta genom ett långsiktigt samarbetsavtal samt försäljning av fastigheter.

HSB Dalarna förädlar sin fastighetsportfölj genom att sälja av 107 lägenheter i Borlänge till Fastighetsmästaren AB. Fastighetsmästaren AB äger redan idag fastigheter i Borlänge och Avesta och förstärker sin roll i Dalarna med detta förvärv.

HSB Dalarna kommer att förvalta Fastighetsmästaren AB´s hela fastighetsbestånd i Dalarna. För Fastighetsmästaren AB´s hyresgäster innebär det att de kommer att få ett lokalt kontor att komma till.

Samarbetet förstärker fördelarna för de som är medlemmar i HSB Dalarna genom att de nu får förtur till totalt ca 1500 lägenheter i Dalarna.

Magnus Bäcktorp, Fastighetsmästaren AB:

”Vi etablerade oss i Dalarna 2009 vid förvärvet av våra dotterbolag Dalabo Fastigheter AB och Avesta Bostäder AB. Det känns roligt att fortsätta vår expansion i Borlänge. Vi har sedan länge ett nära samarbete med HSB Norr som förvaltar vårt bestånd i Norrbotten så det är naturligt att vi utökar vårt samarbete. HSB Dalarna kommer att förvalta hela vårt bostadsbestånd i Dalarna och det känns tryggt.”

Maria Engholm, HSB Dalarna:

” HSB Dalarna ser väldigt positivt på denna affär som består av tre olika delar. Med försäljningen av 107 lägenheter skapas nya förutsättningar för att agera på fastighetsmarknaden. Förvaltningsuppdragen förstärker HSB Dalarnas position på marknaden och ligger helt i linje med den av styrelsens beslutade strategi. Fastighetsmästaren AB har lång erfarenhet av att samarbeta med en medlemsägd kooperativ organisation genom att de sedan många år samarbetar med HSB Norr. En medlemsägd kooperativ organisation prioriterar närhet och lokal beslutskraft av medlemmarna i kombination med styrka och kvalitet i det gemensamma.”

Faktauppgifter:

HSB Dalarna

HSB Dalarna är en medlemsägd kooperativ organisation med över 9000 medlemmar. Vårt uppdrag är att bilda och bygga nya bostadsrättsföreningar, förvalta och utveckla goda bostäder. HSB Dalarna hyr ut lägenheter och kommersiella lokaler via dotterbolaget Dalecarlia Fastighets AB. Tillsammans med dotterbolagen BTF Mark & Trädgård AB samt Lugnet Gårds Fastighets AB levererar vi helkundslösningar och enskilda tjänster inom ekonomisk- och teknisk fastighetsförvaltning, byggkonsulttjänster samt markarbeten till bostadsrättsföreningar, kommersiella fastighetsägare och privata kunder.

HSB Dalarna har en bred förankring i länet och är representerad i 106 bostadsrättsföreningar och genom sju lokala kontor.

Fastighetsmästaren AB

Fastighetsmästaren AB är ett fastighetsbolag med bostads och affärsfastigheter i fyra dotterbolag, Telerit KB, Roseum Förvaltning AB, Dalabo Fastigheter AB och Avesta Bostäder AB. Fastigheterna finns på orterna Kiruna, Gällivare, Boden, Borlänge och Avesta. Fastighetsmästaren äger totalt ca.85.000 kvadratmeter och har mer än 800 hyresgäster som hyr bostad eller lokal. Efter detta förvärv är volymen i Dalarna 30.311 kvadratmeter bostäder fördelade på 443 lägenheter.

För mer information, kontakta:

Maria Engholm                                                              Magnus Bäcktorp

HSB Dalarna                                                                   Fastighetsmästaren AB

070-2399207                                                                   070-3773444

maria.engholm@dalarna.hsb.se                                 magnus@fastighetsmastaren.com