Kiruna Stadsbibliotek trivs i nya lokaler

Kiruna Stadsbibliotek har ökat i både besökarantal och antalet utlånade böcker sedan flytten till Fastighetsmästarens lokaler på Föreningsgatan.

I augusti 2013 öppnade Kiruna Stadsbibliotek i Fastighetsmästarens lokaler med centralt läge på Föreningsgatan. I de nya, ljusa lokalerna har man kunnat uppnå målet att bli en attraktiv mötesplats mitt i centrum och att besökarna är nöjda råder det inga tvivel om. Dagens verksamhet går inte att jämföra med den innan flytten, varken när det gäller besökarantal, antal utlånade böcker, arrangemang, aktiviteter och så vidare.

– Det är bättre på alla sätt idag, vi är supernöjda! säger bibliotekschef Carina Salomonsson

CF021878 1

De nya lokalerna på Föreningsgatan.