Kiruna Stadsbibliotek, Föreningsgatan, Kiruna

Den 25 augusti 2013 var det invigning av Kirunas nya Stadsbibliotek i Fastighetsmästarens centralt belägna lokal.

Biblioteket, som funnits sedan 1923 i Kiruna, hade tidigare huserat på Biblioteksgatan 4 i ett gammalt hus från 1913. Med tiden blev dock arbetsmiljön där så dålig att en flytt av bibliotekets verksamhet blev nödvändig.

Med en önskan om att det nya biblioteket skulle bli en attraktiv mötesplats mitt i centrum föll valet av lokaler till slut på Fastighetsmästarens fastighet på Föreningsgatan 17 D. Detta var vid jultid 2012. På bara några få månader under våren planerades, projekterades och byggdes det, inredning upphandlades och installerades och i juni stängdes det gamla biblioteket för gott. Det stora projektet med att flytta hela verksamheten påbörjades; bibliotekspersonalen packade ihop tiotusentals böcker och flyttade dem hylla för hylla, avdelning för avdelning.

På Föreningsgatan väntade nya ljusa lokaler, visserligen med mindre publik yta än vad man hade på den tidigare adressen, men med ett nytt tänk kring dispositionen av de olika avdelningarna och med ny inredning från ett företag specialiserat på just biblioteksinredning. Målet var att invigningen av de nya lokalerna skulle äga rum den 25 augusti 2013 och trots snäva tidsmarginaler och stora utmaningar för alla inblandade aktörer blev det precis så.
Idag är verksamheten i full gång på de tre våningsplan man har att förfoga över. Entréplanet  fungerar lite som en lounge, eller ett vardagsrum. Möblerna är mobila och på så sätt är det lätt att möblera om vid olika arrangemang, som t.ex. de återkommande författarträffarna. De stora fönstren bidrar till ett generöst ljusinsläpp och människor som passerar utanför kan lätt se in.
– Bättre läge kan man inte få, säger bibliotekschefen Carina Salomonsson och är nöjd med den inbjudande känslan de fått till.
Att även besökarna är nöjda råder det inga tvivel om. Biblioteket har kommit att bli en naturlig mötesplats och Carina menar att dagens verksamhet inte går att jämföra med den innan flytten, varken när det gäller besökarantal, antal utlånade böcker, arrangemang, aktiviteter och så vidare.
-Det är som att vridas hela 180 grader, säger hon glatt och fortsätter: Det är bättre på alla sätt idag, vi är supernöjda!
Gemensamt bibliotekssystem
Biblioteken i Norrbotten ingår i ett gemensamt bibliotekssystem vilket innebär att ett lånekort fungerar i länets alla 14 kommuner. Läs mer på www.bibblo.se
 CF021878 1