Våra medarbetare

Fastighetsmästaren
Telefon: 0980-125 25
Skicka mail

Telefontider: 
Mån-Tisdag: 10.00-12.00
Onsdag 15.00-17.00
Torsdag-Fredag: 10.00-12.00

Ledning

Johnny Svennemyr
VD
Tfn. 0980 - 135 05
Skicka e-post

Ulf Svennemyr
Chef Affärs- och Projektavd / vice VD
Tfn. 070-363 55 45
Skicka e-post

Ekonomi- Admin

Nina Svennemyr
Ekonomiadministratör
Tfn. 0980-125 25
Skicka e-post

Carina Flygare
Ekonomi och redovisningsansvarig
Tfn. 0980-125 25
Skicka e-post

Teknisk förvaltning

Anders Tapani
Fastighetstekniker / VVS Arbetsort Kiruna

Björn Nordqvist
Fastighetsskötare / Arbetsort Haparanda

Cajsa Krekula
Fastighetsskötare / Lokalvård / Tomra Automattekniker / Arbetsort Kiruna

Imke Otte
Lokalvård / Arbetsort Kiruna

Jan Esseblom
Fastighetstekniker / Tomra Automattekniker / Arbetsort Gällivare

Joakim Nuuksujärvi
Produktionschef Fastighetsservice / Arbetsort Kiruna

Kari Tuovinen
Projektledare / Ventilationstekniker / OVK ackrediterad besiktningsman / Arbetsort Kiruna

Laila Ojanlatva Fors
Lokalvård / Arbetsort Kiruna

Magnus Lundberg
Fastighetsskötare / Arbetsort Haparanda

Mye Andersson
Fastighetsskötare / Arbetsort Kiruna

Nina Mård
Bostadsförmedlare / Produktionssamordnare
Skicka e-post

Olof Lundström
Fastighetstekniker / Arbetsort Kiruna

Renitha Johansson
Avdelningschef / Fastighetsförvaltare / Teknisk förvaltning
Tfn. 0980-139 71
Skicka e-post

Sofia Granmyr
Avdelningschef / Fastighetsförvaltare / Administrativ förvaltning
Tfn. 0980 - 134 14
Skicka e-post

Johanna Rautio
Teamchef / Produktionssamordnare / Fastighetsförvaltare
Tfn. 0980 - 134 15
Skicka e-post

Ulf Karlsson
Fastighetstekniker / Produktionschef / Arbetsort Gällivare

Hans-Erik Lindberg
Fastighetstekniker / Tomra Automattekniker / Arbetsort Gällivare

Britta Rissland
Teamledare / Städ- och Lokalvård / Arbetsort Kiruna

Lars Sandman
Fastighetstekniker / Elektriker / Arbetsort Kiruna

Mattias Nilsson
Fastighetsskötare / Arbetsort Kiruna

Örjan Jannok
Funktionsansvarig VVS / Fastighetstekniker / Arbetsort Kiruna

Hantverkare

Jörgen Gardeberg
Hantverkare måleriavdelning
Skicka e-post

Mats Movenius
Portmontör Portexperten / Arbetsort Kiruna

Moa Poromaa
Snickare / Fastighetsskötare

Tommy Stoor
Hantverkare måleriavdelning
Tfn. 0980-135 45
Skicka e-post

Glenn Karlsson
Hantverkare byggavdelning

William Bäcktorp
Platschef Portexperten Kiruna

Casper Koskela
Portmontör Portexperten / Arbetsort Kiruna