Administrativ förvaltning

Inom avdelning administration arbetar vi med felanmälan/ärendehantering från våra hyresgäster och kunder, upprättande av hyresavtal för lägenheter, bilplatser/garage och motorvärmare. Vi bokar även in lägenhetsvisningar, för-och avflyttningsbesiktningar, bemanning av kundtjänst och kundmottagning.  Med ett modernt stödsystem för fastighetsadministration där vi har kontinuerlig uppföljning av ärendehantering, underhåll och uppgraderingar. Vi sköter även hantering och arkivering av dokument och handlingar i stödsystemet.

 

Kontakt:
Johnny Svennemyr
0980-135 05
johnny@fastighetsmastaren.com