Vi välkomnar Björkis till våra lokaler

Björkis Hundcenter har invigt sina nya lokaler på Krämaren Välten. Nyinvigningen drog igång klockan 12.00 lördagen den 7 december med ett stort jippo. Världens största hundsläde, som har byggts dagen till ära, drog fram ägarna till butiken för att klippa invigningsbandet. Hundsläden väger mellan 1-1,5 ton och måste dras av 24 hundar.

Det är Björkis Hundprodukter, Fastighetsmästaren samt Solkraft Öst i Skellefteå som i ett gemensamt projekt har låtit bygga världens största hundsläde och Björkis, som släden har döpts till, finns placerad utanför butiken för alla att se på.

Bakgrund
Björkis Hundprodukter startade sin verksamhet med tillverkning av hundslädar för över 30 år sedan och är idag Kirunas ledande leverantör av professionella hundprodukter, allt från slädar till koppel och foder etc.

På grund av gruvans utbredning i Kiruna måste Björkis, som första butik, flytta sin verksamhet till nya lokaler. Valet föll på den nybyggda delen på handelsområdet Krämaren Välten.

– Jag kontaktade Magnus Bäcktorp på Fastighetsmästaren och berättade att vi var i behov av en ny butikslokal, berättar Sune Strålberg på Björkis.

Stor byggnation av nya lokaler pågick vid tillfället för etableringen av Rusta i Kiruna och det fanns planer och ritningar på ytterligare butikslokaler. Förhandling och utformning av lokal anpassad för butikens behov tog fart och snart var det bestämt att Björkis skulle bli en av de nya hyresgästerna på Krämaren Välten.

– Det är bra för oss att flytta till ett handelsområde tillsammans med andra butiker. Vi ökar tillgängligheten för våra befintliga kunder och kan samtidigt ta del av det kundflöde som redan finns, säger Sune.

Inom kort öppnar även Ö&B, Gottenasse och Café Oscar i de nya lokalerna på handelsområdet.

– En rolig detalj som bidrar till känslan av att vi verkligen har hittat hem nu är att de limträbalkar som använts både vid byggandet av släden och till byggnationen av butiken har levererats av Martinssons såg i Skellefteå. Min morfar startade 1924 Vallmarks såg i Skellefteå och sålde den sedan till Martinssons så man kan hitta en röd tråd här, avslutar Sune och skrattar.