Anden 8 Haparanda

Fastigheten är belägen i centrala Haparanda och består av en huskropp.

Fastigheten är byggd 1976 och inrymmer 10 bostadslägenheter.