Norrfinans

Som förmedlare av försäkringar är det viktigt att skapa ett gott första intryck samt att vara lättillgänglig och därför föll valet på en lokal i centrala Kiruna. Läs vidare.

Gymmet

Tack vare det nya läget i en galleria utan boende i huset kunde Gymmet utöka sina öppettider för att tillgodose kundernas önskemål. Läs vidare.

Kiruna Stadsbibliotek

Med en önskan om att det nya biblioteket skulle bli en attraktiv mötesplats mitt i centrum föll valet av nya lokaler på vår fastighet på Föreningsgatan. Läs vidare.