Kvalitet & Miljö

Fastighetsmästaren AB arbetar enligt ledningssystemet kvalitets- och miljöstandard ISO 9001 och ISO 14001. Fastighetsmästaren värdesätter kvalité, miljö- och arbetsmiljö i sitt arbete med fastighetsförvaltning, byggservice och måleritjänster. Styrning av projekt följer ledningssystemets krav på dokumentation. Vägledningen från arbetsmiljöverkets krav AFS 2001:1 hjälper oss att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med sina medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Vår personalpolicy

Code of conduct