Felanmälan

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM HYRESGÄST
(KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER)

Du är enligt hyreslagen skyldig att meddela fastighetsägaren om det uppstår skada eller fel i din bostad eller lokal.

Kontakta vår kundtjänst på din ort, det går även bra att använda vårt webbformulär om felet eller skadan inte är akut.

Om skador eller fel uppstår utanför kontorstid kan du kontakta jourhjälp på din ort  (även låsöppning och störningsjour). Akuta fel är till exempel strömavbrott, vattenläckor eller totalstopp i WC, eller när det föreligger risk att människor eller material kan komma till skada. Fel som kan skjutas upp till följande arbetsdag utförs inte av jouren.

Tillåtelse att använda huvudnyckel *:

Hyresgäst skall kontaktas för att avtala tid *: