Bostadsinformation

Här hittar du allmän information som gäller dig som är hyresgäst i våra bostadslägenheter.

Inflyttning
Första vardagen i månaden räknas som inflyttnings dag. Från och med klockan 12.00 denna dag har du tillgång till din nya lägenhet.

Bil- och garageplats
Är du intresserad av bil-, garage- eller motorvärmarplats kan du kontakta vår kundtjänst för mer information.

Hyran
Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Försenad inbetalning av hyra eller avgifter lämnas till Intrum Justitia, vilket medför extra kostnader. Tveka inte att ta kontakt med oss om problem uppstår med inbetalningen av hyran.

Autogiro
Att betala hyran via autogiro har många fördelar som att hyran alltid blir betald i rätt tid och du slipper betala förseningsavgift, det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt konto.

Sopsortering
Hushållsavfall som ni avser att lägga i våra kärl skall vara brännbara. Övrigt avfall som t ex glas och metall skall lämnas i återvinningsstationerna. Övrigt avfall så som porslin, blomjord eller farligt avfall får inte slängas i kärl.

Nycklar
Vill du ha extra nycklar till lägenheten kontaktar du oss. Kostnaden för extra nycklar får du stå för själv. Tänk på att om du tappar bort någon nyckel så får du bekosta ett låsbyte när du flyttar från lägenheten.