Bostadsinformation

Här hittar du allmän information som gäller dig som är hyresgäst i våra bostadslägenheter.

Inflyttning
Första vardagen i månaden räknas som inflyttnings dag. Från och med klockan 12.00 denna dag har du tillgång till din nya lägenhet.

Bil- och garageplats
Är du intresserad av bil-, garage- eller motorvärmarplats kan du kontakta vår kundtjänst för mer information.

Hyran
Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Försenad inbetalning av hyra eller avgifter lämnas till Visma Collectors, vilket medför extra kostnader. Tveka inte att ta kontakt med oss om problem uppstår med inbetalningen av hyran.

Mina Sidor
https://minasidor.fastighetsmastaren.com/

Här får du tillgång till information och tjänster som är till nytta för dig som hyresgäst.
Du kan dygnet runt tryggt göra en felanmälan och sedan följa ditt ärende.
Du kan ändra dina uppgifter, ta emot meddelanden och i den digitala kundinformationen kan du läsa om vad som gäller för dig som hyresgäst.

Autogiro
Att betala hyran via autogiro har många fördelar som att hyran alltid blir betald i rätt tid och du slipper betala förseningsavgift, det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt konto.

E-faktura

Sopsortering
Hushållsavfall som ni avser att lägga i våra kärl skall vara brännbara. Övrigt avfall som t ex glas och metall skall lämnas i återvinningsstationerna. Övrigt avfall så som porslin, blomjord eller farligt avfall får inte slängas i kärl.

Nycklar
Vill du ha extra nycklar till lägenheten kontaktar du oss. Kostnaden för extra nycklar får du stå för själv. Tänk på att om du tappar bort någon nyckel så får du bekosta ett låsbyte när du flyttar från lägenheten.

Uppsägning och avflytt
Uppsägning ska ske skriftligt, du kan kontakta vår kundtjänst för att få en blankett skickad till dig. När vi mottagit uppsägningen får du en bekräftelse som skickas per post, i den framgår när avtalet löper ut samt information om de besiktningar som kommer att utföras i din lägenhet. Kom ihåg att säga upp avtal och abonnemang som du tecknat, t.ex. elavtal och TV/bredband.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.