Borrbäraren 15 Kiruna

Fastigheten är belägen i Kiruna gamla centrum.
Ägs av LKAB och förvaltas av Fastighetsmästaren.