Mullvaden 8 Haparanda

Fastigheten är belägen i centrala Haparanda.

Denna fastighet består av en huskropp som inrymmer 11 bostadslägenheter. Huset byggdes 1960 och badrummen har renoverats under 200-talet.

Ledig
Lägenhet Haparanda Köpmansgatan 40 (603-1104)

Adress: Köpmansgatan 40 953 34 Haparanda
Yta: 40 m2

Mer information

Ledig
Lägenheten Haparanda Köpmansgatan 40 (603-1106)

Adress: Köpmansgatan 40 953 34 Haparanda
Yta: 56 m2

Mer information