Mullvaden 8 Haparanda

Fastigheten är belägen i centrala Haparanda.

Denna fastighet består av en huskropp som inrymmer 11 bostadslägenheter. Huset byggdes 1960 och badrummen har renoverats under 200-talet.