Städet 4, 5, 6 Haparanda

Fastigheterna är belägen i centrala Haparanda.

Fastigheterna består tillsammans av tre huskroppar med totalt 22 bostadslägenheter. Byggår 1962, renovering av badrum har skett under 2000-talet.

Ledig
Lägenhet Haparanda Köpmansgatan 48 B (604-1407)

Adress: Köpmansgatan 48 B 953 34 Haparanda
Yta: 40 m2

Mer information

Ledig
Lägenhet Haparanda Köpmansgatan 48 A (604-1313)

Adress: Köpmansgatan 48 A 953 34 Haparanda
Yta: 55 m2

Mer information