Städet 4, 5, 6 Haparanda

Fastigheterna är belägen i centrala Haparanda.

Fastigheterna består tillsammans av tre huskroppar med totalt 22 bostadslägenheter. Byggår 1962, renovering av badrum har skett under 2000-talet.

Ledig
Lägenhet Haparanda, Köpmansgatan 46 (604-1201)

Adress: Köpmansgatan 46, 953 34, Haparanda
Yta: 68 m2

Mer information