Städet 4, 5, 6 Haparanda

Fastigheterna är belägen i centrala Haparanda.

Fastigheterna består tillsammans av tre huskroppar med totalt 22 bostadslägenheter. Byggår 1962, renovering av badrum har skett under 2000-talet.

Ledig
Lägenhet Haparanda Köpmansgatan 48 A (604-1315)

Adress: Köpmansgatan 48A, 953 34 Haparanda, Sverige
Yta: 30 m2

Mer information

Ledig
Lägenhet Haparanda Köpmansgatan 48 B (604-1406)

Adress: Köpmansgatan 48 B 953 34 Haparanda
Yta: 68 m2

Mer information

Ledig
Lägenhet Haparanda Köpmansgatan 46 (604-1201)

Adress: Köpmansgatan 46 953 34 Haparanda
Yta: 68 m2

Mer information

Ledig
Lägenhet Haparanda Köpmansgatan 48 A (604-1311)

Adress: Köpmansgatan 48 A 953 34 Haparanda
Yta: 68 m2

Mer information