Våra tjänster

Fastighetsmästaren Supply AB är ett förvaltningsföretag med inriktning mot fastighetsrelaterade stödtjänster. Vi tillhandahåller servicetjänster inom administrativ-och ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel, teknisk fastighetsförvaltning samt byggservice och måleritjänster. Vi utför även omflyttningar och städtjänster exempelvis, flyttstädning och byggstädning.

Med lokal förankring nära kunderna utför vi servicetjänster åt både externa och interna kunder i Kiruna. Våra projekt omfattar allt från fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel till helrenovering av bostäder/lägenheter, privata och kommersiella lokaler till renoveringar och mindre tillbyggnadsarbeten samt övriga byggservice-och måleri arbeten.

Flexibilitet är en ledstjärna som vidgar perspektiven och skapar lösningar i arbetsuppgifterna.