Information till hyresgäster.

Fastighetsmästaren meddelar att från och med 9 februari 2022 när restriktionerna släpper så återgår vi till att återigen avhjälpa alla felanmälningar som inkommer, under förutsättning att hyresgästerna är friska och inte har symptom som kan vara covid-19.

Vi har även nu vanliga öppettider och ni behöver inte längre boka tid för besök.